Det er den model i bro som er valgt

Sådan vil afslutningen blive på diget

Brotypen set fra en anden vinkel

Dette billede er med den type rækværk som er valgt.

Er meget børnesikker.