29-12-2016

Glædelig jul og godt nytår til alle i Vemb og Omegn

Kære medlemmer af Vemb Borger & Erhvervsforening.

Foreningen ønsker alle medlemmer af foreningen en glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil lige give en status på nogle af de projekter som fremgår af ”Lokal byplan for Vemb & Omegn”.

Legepladsen i Anlægget har nu et par år på bagen. Den bruges meget og er kendt af skoler og børnehaver rundt om i kommunen (og andre kommuner) der jævnligt aflægger besøg på legepladsen. Skønt at den bruges.

”Projekt Storåen” som omhandler broen over Storåen, toiletbygningen i Anlægget, Pumpehuset, shelters ved kanoanlægspladsen , stien på digerne og 2 ”klasseværelser ” på stien på digerne er nået så vidt, at broen er godkendt af kommunen og hindringerne i forbindelse med toiletbygningen er afklaret. De resterende elementer skal endelig afklares med kommunen på et møde den 16. januar.

Ud over projekt Storåen skal der i foråret arbejdes med at få genplaceret flagstængerne i Søndergade og på Burvej, ligesom projekt ”Vemb Vandtårn” der fylder 100 år i 2017 og projekt Autocamperplads ved rensningsanlægget vil være prioriteret.

Noget tyder på, at vi i 2016 har fået tilført mange nye borgere - ikke mindst nyfødte som vi håber kan medvirke til at vore overligger - BEVAR VEMB SKOLE - kan styrkes.

Som det fremgår af ovenstående, så vil byen have mange jern i ilden i det kommende år. Nogle af projekterne kræver at vi får frivillige til at give en tjans med. Vi håber derfor, at når vi kalder på hjælp, at i vil give nogle timer til formålet.

Det er ikke gode tegn når en mindre by mister virksomheder og forretninger. I Vemb er vi dog i den situation, at vi fastholder antallet af butikker og virksomheder. En af årsagerne er helt sikkert, at vi støtter op om vore lokale virksomheder og forretninger. Vi kan derfor ikke kraftigt nok henstille til jer - om fortsat at handle lokalt og bruge vore lokale håndværkere.

I 2017 vil vi intensivere vore indsats på at markedsføre byen. Vi vil i løbet af januar præsentere jer for en anden måde at markedsføre Vemb på.

Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.