30-05-2015

Toiletbygning i nabohøring

Toiletbygningen i Anlægget er nu sendt til nabohøring. Klik på linket herunder.

www.dropbox.com/s/s5cwl4mz1kd2sfc/Naboh%C3%B8ring%20-%20planlov%201%201.pdf?dl=0