07-05-2015

Så er datoen sat til Vemb Revyen 2016

Så er det med at få sat x i kalenderen.

Vemb Revyen 2016 afvikles den 23. januar.

Du behøver ikke at være nervøs for, om du er "med" i revyen.

Det er du helt sikkert.